Stacks Image p15260_n3

Velkommen til Brændekilde Vandværk

Her finder du information om tilslutning, takster, bestyrelse, vandkvalitet m.m.
Brændekilde Vandværk opdateret hjemmesiden, bl.a. med nye opdaterede informationer og brugervenligt layout. Det betyder at det fremover er nemmere at finde informationer på din computer, iPad, iPhone og andre tablets. Vi henviser til vores
kontaktpersoner i bestyrelsen hvis der i mellemtiden skulle dukke evt. spørgsmål op.
Her finder du bl.a. information om nyheder og hvad der sker af nye tiltag i o
mrådet som berører vandværket.

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag d. 17. september 2020 kl. 19.30 i Brændekilde Forsamlingshus, Møllegyden 4Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget til det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen til fremtidssikring/automatisering af vandværket.
Forslag skal sendes til formanden senest 01. september 2020.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
a) Vage Rasmussen (Villig til genvalg)
b) Brian Struwe Poulsen (Villig til genvalg)
c) Emil Kiær Isaksen (ønsker ikke genvalg)
d) Suppleant Kristian O`Reilly Poulsen er på valg.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Medlem af Landsbestyrelsen i Danske Vandværker og formand for Region Fyn.
Bent Lollesgaard vil komme og fortælle om foreningen og dens virke, samt hans arbejde både i Landsbestyrelsen og i Region Fyn.

Tilmelding af hensyn til traktementet senest d. 01.09.2020 til:
Mobil 4031 3790
Mail: tagerasmussen@live.dk

Omdelt til forbrugerne den 22. august 2020

Download indkaldelse som pdf (printvenlig).

Seneste nyt

Kære forbruger
Som i alle sikkert har hørt igennem medierne, så har Miljøministeriet pålagt alle vandværker at få testet for CHLOROTHALONIL-AMIDSULFONSYRE.

Vi har torsdag den 02. maj 2019 fået foretaget analyse af vores 3 boringer for denne pesticide.

Jeg har sent i aftes modtaget resultaterne for alle 3 boringer.

Der kan IKKE konstateres forekomster af stoffet i boringerne – det vil sige at det kan godt være der, men man kan ikke måle det,
da det mindste man kan måle er 0,010 mg/ liter.

Alle analyser viser, at vi har en meget høj kvalitet af vores drikkevand.

Det er et meget glædeligt resultat.

God sommer til alle

Værd at vide

Alarmeringsplan
Under Alarmeringsplan for området finder du kontaktpersoner, tlf. nr samt hvordan du skal forholde dig hvis uheldet er ude. (Senest opdateret 05.2019).

Analyserapport
Under Analyserapport finder du de seneste tal for vandindhold. Herunder Jern, nitrit, colibakterier osv.

Sådan læser du analyserapporten.

Pressemeddelelse
Ny Pressemeddelelse om drikkevand.
Stacks Image 528
Stacks Image 530

Senest opdateret den 29.06.2020.

Brændekilde Vandværk benytter sig kun af cookies til at indsamle besøgsstatistik på hjemmesiden. Du kan se her, hvordan du sletter cokkies: http://minecookies.org/cookiehandtering/