Stacks Image 3
Den berammede generalforsamling torsdag den 26. marts 2021 er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af corona pandemien.
Vi vil informere nærmere, når myndighederne igen tillader, vi kan afholde generalforsamlingen.

Takster

2020

Takstblad 2020
Forsyningsområde Brændekilde Vandværk
Løbende vandafgift betales a konto kvartalsvis
Kr.
Fast afgift pr. forbrugsenhed600,00
Adm. omkostninger pr. Forbrugsenhed100,00
I alt pr. forbrugsenhed i 2020700,00
Kubikmeterpris8,50
Samlet afgiftssats 20206,25
En forbrugsenhed er alle husstande og lejligheder.
Gebyrer svarende til Administrationsservice Fyns satser.
Gebyr ved for sent indsendelse af aflæstningstal, 2. år = 300,00
Ved tilslutning til Brændekilde Vandværk a.m.b.a.
Stikledningsdim.HovedanlægForsyningsledn.StikledningI alt kr.
32 mm4.000,003.000,003.500,0010.500,00
40 mm8.000,003.000,004.000,0015.000,00
50 mm12.000,003.000,004.500,0019.500,00
63 mm16.000,003.000,005.000,0024.000,00
Andre ikke nævnte forbrugsgrupper tages op til forhandling med bestyrelsen.
Ved tilslutning i områder hvor der ikke er fremført forsyningsledninger,
skal forbrugerne som tilsluttes betale alle ledningsomkostninger til nyetablering.
Tilslutningsafgift erlægges, inden tilslutning påbegyndes.
ALLE PRISER ER EKSKLUSIVE MOMS.

Brændekilde Vandværk benytter sig kun af cookies til at indsamle besøgsstatistik på hjemmesiden. Du kan se her, hvordan du sletter cokkies: http://minecookies.org/cookiehandtering/